Friday, July 15, 2016

Gujari hui umar ko Mt talasho varna kuch gile shikve bhi taja ho jayenge

गजल एक भारती